Projekty, prace remontowe i modernizacyjne, zapytania ofertowe i przetargi w parafii

Aktualnie prowadzone projekty w parafii:

Tytuł nowego projektu (etap procesu ofertowania): “Wałbrzych, Kolegiata pw. NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów, 1899-1904: prace ratownicze i konserwatorskie elewacji frontowej kościoła- etap II”

Dokumenty dotyczące  Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: “Wałbrzych, Kolegiata pw. NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów, 1899-1904: prace ratownicze i konserwatorskie elewacji frontowej kościoła- etap II”, które będzie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zgodnie z terminem zakończono etap ofertowania (składania ofert) projektu oraz wybrano zgodnie z przyjętym kryterium ofertę, która mieści się w zaplanowanym budżecie. 

Informacja o wyborze oferty dla etapu II – kliknij tutaj, na ten tekst

[Publikacja w dniu: 25.01.2024] 


Poniżej znajduje się zbiór dokumentów, które były niezbędne do zakończonego etapu składania ofert i z nim związane:

Zmiana terminu składania OFERT :  załącznik (plik jpg)   

[Publikacja w dniu: 04.01.2024] 


 • pliki pdf otwierają się w nowej zakładce, gdzie można je pobrać,
 • pliki doc lub ZIP pobierają się automatycznie po kliknięciu
 1. Zapytanie ofertowe_podpisane (plik pdf)
 2. Załącznik nr 1_Zarys graficzny (plik jpg spakowany do ZIP)
 3. Załącznik nr 2_Program konserwatorski (plik pdf)
 4. Załącznik nr 2_Decyzja 1313_2022 (plik pdf)
 5. Załącznik nr 2_Decyzja 1162_2023 (plik pdf)
 6. Załącznik nr 3_Formularz-ofertowy (plik doc) lub Załącznik nr 3_Formularz-ofertowy (plik ZIP)
 7. Załącznik nr 3_Formularz-ofertowy (plik pdf)
 8. Załącznik nr 4_Doświadczenie (plik doc) lub Załącznik nr 4_Doświadczenie (plik ZIP)
 9. Załącznik nr 4_Doswiadczenie (plik pdf)
 10. Załącznik nr 5_Umowa_wzór (plik pdf)

[Publikacja w dniu: 21.12.2023] 


Projekty już zakończone:

Tytuł projektu: Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej “Pod Aniołami

Projekt dotyczy rewitalizacji Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenia Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”. Wnioskodawcą projektu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, która mieści się przy ul. Garbarskiej 4, którą reprezentuje Ksiądz Doktor Wiesław Rusin.

Głównymi odbiorcami projektu są osoby, które korzystać będą z Domu Aktywności Społecznej „Pod Aniołami”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia społecznego mieszkańców Parafii pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu poprzez utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”, poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszeniu estetyki wizualnej obiektu oraz terenu wokół niego.

Projekt zostanie zrealizowany poprzez wprowadzenie poniższych działań:

 • remont elewacji,
 • remont dachu,
 • docieplenie stropodachu, -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont muru oporowego, -remont schodów od ul. Garbarskiej,
 • wymiana nawierzchni chodników i placu,
 • remont wnętrza budynku,
 • wymiana instalacji gazowej, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, wentylacji oraz instalacji centralnego ogrzewania.

Efektem projektu będzie: -poprawa jakości życia społecznego mieszkańców Parafii, -poprawa estetyki wizualnej budynku, -poprawa stanu technicznego obiektu.

Wartość projektu: 1 570 192,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 333 617,93 PLN

Dofinansowanie: 1 490 514,15 PLN

[Publikacja w dniu: 25.05.2019] 


Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi koordynatora projektu.

Dotyczy:

Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”

RPDS.06.03.04-02-0143/16

Pełna nazwa Zamawiającego:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW W WAŁBRZYCHU

Dokumenty dotyczące powyższego zapytania ofertowego do pobrania:

zapytanie Koordynator Projektu – kliknij aby pobrać

[Publikacja w dniu: 19.04.2019] 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dotyczy: Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami” RPDS.06.03.04-02-0143/16

Pełna nazwa Zamawiającego: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW W WAŁBRZYCHU

Dokumenty dotyczące powyższego zapytania ofertowego do pobrania:

 1. zapytanie nadzór – kliknij aby pobrać
 2. wzór umowy INB– kliknij aby pobrać
 3. Zal_1_Formularz oferty– kliknij aby pobrać
 4. Zal_2_oświad-o-spełni-warun-udzia-w-postęp– kliknij aby pobrać

[Publikacja w dniu: 13.03.2019]