Prace Remontowe

Prace remontowe i modernizacyjne w parafii św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Zapytania ofertowe i przetargi.


[Publikacja w dniu: 19.04.2019] 

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi koordynatora projektu.

Dotyczy:

Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”

RPDS.06.03.04-02-0143/16

Pełna nazwa Zamawiającego:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW W WAŁBRZYCHU

Dokumenty dotyczące powyższego zapytania ofertowego do pobrania:

zapytanie Koordynator Projektu – kliknij aby pobrać


[Publikacja w dniu: 13.03.2019] 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dotyczy: Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami” RPDS.06.03.04-02-0143/16

Pełna nazwa Zamawiającego: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW W WAŁBRZYCHU

Dokumenty dotyczące powyższego zapytania ofertowego do pobrania:

  1. zapytanie nadzór – kliknij aby pobrać
  2. wzór umowy INB– kliknij aby pobrać
  3. Zal_1_Formularz oferty– kliknij aby pobrać
  4. Zal_2_oświad-o-spełni-warun-udzia-w-postęp– kliknij aby pobrać

 

WordPress Lightbox Plugin