Projekty, prace remontowe i modernizacyjne, zapytania ofertowe i przetargi w parafii

Tytuł projektu: Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej “Pod Aniołami

Projekt dotyczy rewitalizacji Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenia Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”. Wnioskodawcą projektu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, która mieści się przy ul. Garbarskiej 4, którą reprezentuje Ksiądz Doktor Wiesław Rusin.

Głównymi odbiorcami projektu są osoby, które korzystać będą z Domu Aktywności Społecznej „Pod Aniołami”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia społecznego mieszkańców Parafii pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu poprzez utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”, poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszeniu estetyki wizualnej obiektu oraz terenu wokół niego.

Projekt zostanie zrealizowany poprzez wprowadzenie poniższych działań:

 • remont elewacji,
 • remont dachu,
 • docieplenie stropodachu, -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont muru oporowego, -remont schodów od ul. Garbarskiej,
 • wymiana nawierzchni chodników i placu,
 • remont wnętrza budynku,
 • wymiana instalacji gazowej, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, wentylacji oraz instalacji centralnego ogrzewania.

Efektem projektu będzie: -poprawa jakości życia społecznego mieszkańców Parafii, -poprawa estetyki wizualnej budynku, -poprawa stanu technicznego obiektu.

Wartość projektu: 1 570 192,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 333 617,93 PLN

Dofinansowanie: 1 490 514,15 PLN

[Publikacja w dniu: 25.05.2019] 


Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi koordynatora projektu.

Dotyczy:

Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”

RPDS.06.03.04-02-0143/16

Pełna nazwa Zamawiającego:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW W WAŁBRZYCHU

Dokumenty dotyczące powyższego zapytania ofertowego do pobrania:

zapytanie Koordynator Projektu – kliknij aby pobrać

[Publikacja w dniu: 19.04.2019] 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dotyczy: Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami” RPDS.06.03.04-02-0143/16

Pełna nazwa Zamawiającego: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW W WAŁBRZYCHU

Dokumenty dotyczące powyższego zapytania ofertowego do pobrania:

 1. zapytanie nadzór – kliknij aby pobrać
 2. wzór umowy INB– kliknij aby pobrać
 3. Zal_1_Formularz oferty– kliknij aby pobrać
 4. Zal_2_oświad-o-spełni-warun-udzia-w-postęp– kliknij aby pobrać

[Publikacja w dniu: 13.03.2019]