Sakrament Bierzmowania

Nie posiadasz odpowiedniej wyczki

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”
/KKK 1285/

Przystępują do niego uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy szóstej szkoły podstawowej, w miesiącu wrześniu.
Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu. Świadectwa chrztu winny być dostarczone w terminie 30 dni od czasu pierwszego spotkania w ramach przygotowań.

Druk zgłoszenia kandydata do Bierzmowania św.: pobranie – kliknij tutaj

Karta informacyjna kandydata do Bierzmowania św.: pobranie – kliknij tutaj

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. (proponowana o godz 9.30)
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu (najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca)
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania – raz w miesiącu (termin podany przez katechetę)
  • Dzień skupienia 12 października na terenie naszej parafii
  • Rekolekcje dla młodzieży bierzmowanej (wiosną)

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

Kontakt w sprawie bierzmowaniaks. Daniel Kołodziejczyk

danielkolodziejczyk5@wp.pl