Archiwum 05.2015 – 08.2015

Zdjęcia: [03.05.2015] [18.06.2015] są wykonane przez Lektora Mateusza Baranowskiego.

[31.08.2015] – Uroczysta Msza św. z okazji 35-lecia powstania NSZZ Solidarność, z udziałem JE ks. bp. Ignacego Deca

 

[31.07.-06.08.2015] – 26 Festiwal Młodych Medziugorie 2015

(31.07.-06.08.2015 International youth festival – Medjugorje 2015)

 

[02.07.2015] – Pielgrzymka dziękczynna młodzieży za tegoroczne przygotowanie do sakramentu bierzmowania do Krzeszowa

 

[18.06.2015] – Bierzmowanie 2015 w kościele Kolegiackim Matki Bożej Bolesnej i św. Aniołów Stróżow w Wałbrzychu

 

[21.05.2015] – Podsumowanie rekolekcji ewangelizacyjnych dla młodzieży w Wilkanowie – 15-17.05.2015

 

[18.05.2015] – Przygotowania do remontu dachu Kolegiaty Matki Bożej Bolesnej i Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu

 

[16.05.2015] – Dzień skupienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św.naszej parafii w „Albertówce” w Jugowicach.

 

[15-17.05.2015] – Rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży w Wilkanowie: 15-17.05.2015

 

[10.05.2015] – Pielgrzymka zorganizowana przez s.Prezentki na uroczystość ku czci św Stanisława na Skałce w Krakowie

 

[03.05.2015] – Jubileusz 5-lecia Kapituły Kolegiackiej Matki Bożej Bolesnej i Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu