Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki

“Święta i zbawienna rzecz modlić się za zmarłych, aby od grzechów swoich byli uwolnieni…” 2 Mch 12,45

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • informację z zakładu pogrzebowego z wyznaczonym dniem, godziną i miejscem pochówku.
  • Ewentualnie: zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią.
  • W przypadku, gdy zmarły mieszkał na terenie innej parafii niż parafii pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, pozwolenie na urządzenie obrzędu pogrzebu wydane przez proboszcza parafii dotychczasowego miejsca zamieszkania zmarłego.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.), dlatego należy wcześniej zadbać o przystąpienie do spowiedzi świętej.

Podczas pogrzebu ofiary zebrane na tacę sa przeznaczone na Mszę Świętą 30 dni po pogrzebie za duszę zmarłego/ej