Link do Mszy św na żywo

Msza Święta – do oglądania na żywo (link do uruchomienia na samym dole strony)

Jeśli nie ma możliwości udania się do Kościoła w dzień święty, np. z powodu choroby, możemy skorzystać z najnowszych technologii i obejrzeć Mszę Św.na żywo, łącząc się duchem z osobami uczestniczącymi we Mszy Świętej.
Niestety w ten sposób nie uda się doświadczyć najważniejszego dla uczestnika momentu: przyjęcia Jezusa Chrystusa do swojego ciała poprzez Sakrament Komunii Świętej.

Przyjęcie Ciała Pana Jezusa gładzi grzechy powszednie, wzmacnia więzi miłości między osobą przyjmującą a Chrystusem, jest zadatkiem życia wiecznego, chroni nas przed grzechem śmiertelnym i szatanem (Jezus trwający w nas jest naszym obrońcą).
Chroni i leczy naszą duszę i ciało (wątpiących odsyłam do działalności o. Johna Bashobory – uzdrowień Najświętszym Sakramentem, który jest tą samą Hostią, co przyjmowana przez nas podczas Komunii Św.).

“Każdy, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” [Ewangelia wg św. Jana 5,54]

Oglądanie Mszy Św. w telewizji lub internecie jest więc tylko susbtytutem Mszy Świętej, którą się przeżywa w Kościele. Jednak bardzo wartościowym substytutem: wysłuchamy Słowa Bożego, połączymy się duchowo z wiernymi w modlitwach zanoszonych do Boga, a brak możliwości przyjęcia fizycznego Ciała Chrystusa możemy zastąpić, tzw, Komunią Duchową (kliknij tutaj) – pragnieniem jego przyjęcia do swojego serca, praktykowaną przez wielu świętych.
Jeśli istnieje taka możliwość, możemy skontaktować się z księdzem w parafii lub Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej, aby przynieśli Pana Jezusa do domu chorego, wówczas jeszcze pełniej będzie mógł uczestniczyć w Mszy Świętej, nawet jeśli nie może pójść do Kościoła.

Na stronie www możemy znaleźć w zakładce “Kontakt” telefon do parafii oraz maila do księdza. W ten sposób możemy przekazać infomację o potrzebie przyjścia do domu chorego z Najświętszym Sakramentem.

Oglądaj Mszę Świętą

kliknij tutaj lub kliknij tutaj