Rezydenci

Rezydenci św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu

 1. Ks. prałat Bogusław Wermiński
 2. Ks. Tomasz Kula

 1. Ks. prałat Bogusław Wermiński

Ksiądz Prałat Bogusław Wermiński, będąc rezydentem przy naszej parafii, wspomaga księży w ich posłudze, a szczególnie aktywnie w posłudze Sakramentu Pojednania. Za co mu jesteśmy bardzo wdzięczni.

Swoją wdzięczność wyrazili ostatnio także parafianie parafii Zmartwychwstania Pańskiego w trakcie trzytygodniowych spotkań dotyczących historii tego miejsca i okoliczności powstania parafii rozpoczętych dnia 21 listopada 2021r, których zwieńczeniem było zaproszenie na nie ks. Bogusława Wermińskiego – pierwszego proboszcza tej parafii. Przy przejęciu opieki nad kościołem, po przejęciu zlikwidowanej parafii ewangelickiej, był w “opłakanym stanie”. Prałat wykazał wówczas swoje szczególne umiejętności w zakresie organizacji i jednoczenia wysiłków parafian, które zakończyły się odnowieniem i przywróceniem dawnej świetności kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego.

W czasie pełnienia służby kapłańskiej został obdarowany następującymi tytułami: Prałat Rzeczywisty Jego Świątobliwości, Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Świętych Aniołów Stróżów i Matki Bożej Bolesnej, Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej w Legnicy, dziekan dekanatu Wałbrzych-Południe, Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha.

Zasługą Księdza Bogusława Wermińskiego są podjęte przez Niego działania w zakresie utrzymania i naprawy kościoła pw. Świętych Aniołów Stróżów oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu.

 • Urodził się w 1939 r. w Stalowej Woli.
 • 1963r – przyjęcie święceń kapłańskich. Pierwszą jego parafią była parafia pw. Świętego Antoniego w Piechowicach.
 • 3 lipca 1965r – jako wikariusz trafił do parafii pw. Świętej Barbary w dzielnicy Stary Zdrój.
 • 1968r – otrzymał zlecenie pełnej obsługi kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego na Starym Zdroju z prawem błogosławienia małżeństw.
 • Do 1972r Aktywnie uczestniczył w utworzeniu nowej parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego przy kościele zakupionym po likwidacji parafii ewangelickiej.
 • 1982r – powołanie na kapelana Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu.
 • 1988r – nominacja na proboszcza parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.
 • 1988r – utworzenie Wałbrzyskiego Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego, a także objęcie funkcji asystenta Klubu Inteligencji Katolickiej przy parafii Św. Aniołów Stróżów.
 • W latach 90-tych, czasu przemian gospodarczych charakteryzujących się wysokim poziomem bezrobocia, uruchomienie kuchni dla ubogich, wydającej ponad 200 posiłków dziennie.
 • 2010r – wyniesienie świątyni do stopnia kolegiaty , z jednoczesnym mianowaniem ks. Wermińskiego prepozytem kapituły kolegiackiej. Ks. Bogusław pełnił też funkcję kapelana w areszcie śledczym w Wałbrzychu.
 • 2013r –  otrzymanie tytułu Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha za działalność duszpasterską oraz społeczną.
 • 30 czerwca 2014 – przekazanie parafii nowemu proboszczowi – ks. dr Wiesławowi Rusinowi

2. ks. Tomasz Kula

Były wikariusz Bielawa parafii Wniebowzięcia NMP, rozpoczął w 2021 r studia na KUL Lublin. W wakacje i dni wolne na uczelni wspiera nasza parafię swoją posługą.