Podziękowania

Podziękowania dla darczyńców, którzy wspomagają remont naszej zabytkowej świątyni


Remont wieży głównej kolegiaty 2021

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że 2021  roku prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kolegiaty św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu -etap V dofinansowano:

 • ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu


Remont wieży głównej kolegiaty 2020

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że w 2020 prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kolegiaty św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu – etap IV dofinansowano:

 • ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • decyzją Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego,
 • ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.


Remont wieży głównej kolegiaty 2019

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że w 2019 prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kolegiaty św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychuetap III dofinansowano:

– ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 oraz decyzją Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego.


Remont wieży głównej kolegiaty 2018

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że 2018  roku prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kolegiaty św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu – etap II dofinansowano:

 • ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • z budżetu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • z budżetu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu;
 • ze środków Budżetu Gminy Wałbrzych;
 • ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.


Renowacja pomnika ofiar hitlerowskich obozów zagłady

Składamy serdeczne podziękowania Zakładowi Kamieniarskiemu Państwa Chmielowskich za wykonanie renowacji pomnika ofiar hitlerowskich obozów zagłady, znajdującego się przy kaplicy cmentarza parafialnego przy. ul. Przemysłowej


Remont wieży głównej kolegiaty 2017

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że 2017 prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kolegiaty św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu -etap I dofinansowano:

 • ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • ze środków Budżetu Gminy Wałbrzych;
 • decyzją Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego;
 • ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.

 


Konserwacja chrzcielnicy

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że 2017 roku konserwacja techniczna i estetyczna chrzcielnicy z XVI wieku z kościoła p.w. św. Aniołów Stróżów  została dofinansowana:

 • ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • ze środków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu;
 • decyzją Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego.


Etap III remontu dachu:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że w 2016 roku remont pokrycia dachu kościoła p.w. św. Aniołów Stróżów (1904 r.) – etap III dofinansowano:

 • ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • ze środków Budżetu Gminy Wałbrzych;
 • decyzją Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego;
 • ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.

loga-sponsorowloga-sponsorow2

20161031_124415

p1220758