Podziękowania

Podziękowania dla darczyńców, którzy wspomagają remont naszej zabytkowej świątyni oraz innych obiektów w naszej Parafii

Poniżej lista projektów dofinansowanych przez dobroczyńców instytucjonalnych.


Prace ratownicze i konserwatorskie elewacji frontowej kolegiaty NMP Bolesnej św. Aniołów Stróżów – II Etap 2023

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że 2023  roku prace ratownicze i konserwatorskie elewacji frontowej kolegiaty NMP Bolesnej św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu -etap II dofinansowano ze środków:

 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Fundacji KGHM Polska Miedź


Remont wieży głównej kolegiaty 2021

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że 2021  roku prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kolegiaty św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu -etap V dofinansowano:

 • ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu


Remont wieży głównej kolegiaty 2020

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że w 2020 prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kolegiaty św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu – etap IV dofinansowano:

 • ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • decyzją Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego,
 • ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.


Remont wieży głównej kolegiaty 2019

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że w 2019 prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kolegiaty św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychuetap III dofinansowano:

– ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz decyzją Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego.


Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami” 2019 

Szczegóły projektu, w tym cele i wkład dobroczyńców instytucjonalnych: kliknij tutaj

Projekt dofinansowano ze z następujących źródeł:

Projekt “Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami” nr RPDS.06.03.04-02-0007/17-00, którego okres realizacji obejmował czas od 2017-04-20 do 2019- 12-30 został zrealizowany.

Bezpośrednim celem realizacji projektu była rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”, której efektem jest poprawa jakości życia społecznego mieszkańców Parafii p.w. św. Aniołów Stróżów poprzez utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”. Głównymi odbiorcami projektu są osoby, które korzystają z Domu Aktywności Społecznej „Pod Aniołami”. Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa jakości życia społecznego mieszkańców Parafii pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu poprzez utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”, poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszeniu estetyki wizualnej obiektu oraz terenu wokół niego.

Zdjęcie poniżej przedstawia Dom Katechetyczny przed (u dołu) i po (u góry zdjęcia)

Zdjęcia z remontu – poniżej:


Remont wieży głównej kolegiaty 2018

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że 2018  roku prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kolegiaty św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu – etap II dofinansowano:

 • ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • z budżetu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • z budżetu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu;
 • ze środków Budżetu Gminy Wałbrzych;
 • ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.


Renowacja pomnika ofiar hitlerowskich obozów zagłady

Składamy serdeczne podziękowania Zakładowi Kamieniarskiemu Państwa Chmielowskich za wykonanie renowacji pomnika ofiar hitlerowskich obozów zagłady, znajdującego się przy kaplicy cmentarza parafialnego przy. ul. Przemysłowej


Remont wieży głównej kolegiaty 2017

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że 2017 prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kolegiaty św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu -etap I dofinansowano:

 • ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • ze środków Budżetu Gminy Wałbrzych;
 • decyzją Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego;
 • ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.

 


Konserwacja chrzcielnicy

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że 2017 roku konserwacja techniczna i estetyczna chrzcielnicy z XVI wieku z kościoła p.w. św. Aniołów Stróżów  została dofinansowana:

 • ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • ze środków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu;
 • decyzją Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego.


Etap III remontu dachu:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu informuje, że w 2016 roku remont pokrycia dachu kościoła p.w. św. Aniołów Stróżów (1904 r.) – etap III dofinansowano:

 • ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • ze środków Budżetu Gminy Wałbrzych;
 • decyzją Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego;
 • ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.

loga-sponsorowloga-sponsorow2

20161031_124415

p1220758