Rada Parafialna

Rada Parafialna

W skład Rady Parafialnej wchodzą następujące osoby:

 1. Andrzej Juszczyk – przewodniczący
 2. Zygmunt Pluta – zastępca przewodniczącego
 3. Anna Łączyńska – sekretarz
 4. Wanda Prokop
 5. Alicja Kwiatkowska
 6. Jolanta Tylkowska
 7. Henryk Pelesz
 8. Marek Gwiazda
 9. Krystian Kamiński
 10. Krzysztof Teper
 11. Bartosz Pietrzak
 12. Jerzy Prokop
 13. Tadeusz Kowalik
 14. Radosław Mucha
 15. Ryszard Traczykowski
 16. Józef Jaraczewski
 17. Stanisław Wójcikowski
 18. Zygmunt Tylkowski
 19. Jan Busler

Zdjęcia z powołania Rady Parafialnej 20.05.2018 na Mszy św. o 9:30