Sakrament Chrztu Św.

Nie posiadasz odpowiedniej wyczki

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” Mk 16,15-16

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. o  12:30.

W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania (Spowiedź w każdy dzień powszedni przed Mszą św. o 7.00 i 18.00).

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej miesiąc przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 • Wypełniony “Druk adnotacji przedchrzcielnej” (Do pobrania -kliknij tutaj).
 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (kopia)
 • Metryka ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był zawarty poza parafią, w której chcemy ochrzcić dziecko (w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego, zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego w USC).
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania!) rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
 • Jeżeli rodzice są spoza naszej parafii, potrzebne jest pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest św. w innej parafii.

Przypominamy, iż Rodzicem chrzestnym może być tylko ten, kto:

 • został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców.
 • jest katolikiem.
 • ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie.
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat.
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić.
 • prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej).
 • nie jest ojcem ani matką (babcią i dziadkiem) dziecka/osoby przyjmującej chrzest.
 • ukończył 16 rok życia