Święta nakazane

Święta nakazane w Polsce – niezbędne informacje

Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:
W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzymywać się od wykonywania tych prac i zajęć, które:
a. utrudniają oddawanie Bogu czci,
b. przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
c. utrudniają korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (kan. 1247 KPK).

Święta nakazane w Polsce
Oprócz każdej niedzieli (część świąt wypada zawsze w niedzielę), zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, obowiązuje nas uczestnictwo w liturgii w następujących dniach:
• 1 stycznia – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok
• 6 stycznia – Objawienie Pańskie
• ruchome – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało
• 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – (MB Zielnej)
• 1 listopada – Wszystkich Świętych
• 25 grudnia – Boże Narodzenie

Więcej: kliknij tutaj

Uwaga:

1. Najważniejszym ze wszystkich świąt jest Triduum Paschalne – czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota oraz Niedziela Zmartwychwstania. Jest to święto wszystkich świąt – w tym czasie chrześcijanie przeżywają Misterium Paschalne Jezusa (Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie). Wszystkie pozostałe święta są jedynie uwypukleniem któregoś z aspektów Misterium Paschalnego. Dlatego jeśli tylko jest taka możliwość to każdy katolik powinien wziąć udział w tym Triduum.

2. Bardzo ważne miejsce wśród świąt zajmuje niedziela, zwana także Dniem Pańskim. Tego dnia przez cały rok wspominamy Zmartwychwstanie Chrystusa. Jest równocześnie “pierwszym dniem tygodnia, pamiątką pierwszego dnia stworzenia i ósmym dniem, w którym Chrystus po swoim odpoczynku wielkiego Szabatu zapoczątkowuje dzień który Pan uczynił, dzień, który nie zna zachodu. Centrum tego dnia stanowi wieczerza Pańska, ponieważ właśnie na niej cała wspólnota wiernych spotyka zmartwychwstałego Pana, który zaprasza ich na swoją ucztę” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1166).

3. Data Środy Popielcowej ważna jest ze względu na określenie początku okresu Wielkiego Postu. Jest to dzień powszedni wyróżniony.

Szczególnie ważne święta w Kościele Katolickim – zaleca się, aby każdy katolik wziął udział w tym dniu we Mszy św.:
• 2 lutego – Ofiarowanie Pańskie (MB Gromnicznej)
• 19 marca – Uroczystość św. Józefa
• ruchome – Poniedziałek Wielkanocny
• 25 maja – Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
• 29 czerwca – Uroczystość św. Piotra i Pawła
• 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
• 26 grudnia – Boże Narodzenie (drugi dzień)
Więcej: kliknij tutaj

Tabela świąt ruchomych:

Rok Pański Cykl niedzielny Cykl powszedni Środa Popielcowa Wielkanoc Wniebo -wstąpienie Zesłanie Ducha Św. Boże Ciało Początek Adwentu
 2015  B  I  18 II 5 IV 17 V 24 V  4 VI 29 XI
 2016  C  I 10 II 27 III 8 V  15 V 26 V 27 XI
 2017  A  I  1 III 16 IV  28 V  4 VI  15 VI 3 XII
 2018  B  II 14 II  1 IV  13 V  20 V  31 V  2 XIII
 2019  C  I  6 III 21 IV  2 VI  9 VI  20 VI  1 XII
 2020  A  II  26 II  12 IV 24 V  31 V  11 VI  29 XI
 2021  B  I  17 II  4 IV 16 V  23 V  3 VI 28 XI
 2022  C  II  2 III  17 IV  29 V  5 VI  16 VI 27 XI
 2023  A  I  22 II 9 IV 21 V  28 V  8 VI  3 XII
 2024  B  II  14 II 31 III  12 V 19 V  30 V  1 XII
 2025  C  I  5 III  20 IV  1 VI  8 VI  19 VI  30 XI