O wstawiennictwo Błogosławionej Zofii

Błogosławiona Matka Zofia z Maciejowic Czeska

Nie posiadasz odpowiedniej wtyczki

Założycielka szkoły i Zgromadzenia Panien Ofiarowania Naświętszej Maryi Panny (Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis).Kliknij tutaj aby przejść do informacji o błogosławionej Zofii.

Życie błogosławionej Zofii

Błogosławiona Matka Zofia z Maciejowskich Czeska urodziła się w Polsce w roku 1584. Mając 16 lat, wyszła za mąż za Jana Czeskiego i przyjęła nazwisko męża. Małżeństwo to trwało zaledwie 6 lat. W 22 roku życia owdowiała. Potomstwa nie miała. Pomimo młodego wieku, urody, zamożności i starań o jej rękę nie wyszła po raz drugi za mąż. Dalsze swe życie poświęciła pełnieniu dzieł miłosierdzia, zwłaszcza osieroconym i pochodzącym z ubogich rodzin dziewczętom. Z własnych funduszy zorganizowała dla nich w latach 1621-1627 w swoich domach przy ulicy Szpitalnej 18 w Krakowie instytut wychowawczy pod nazwą “Dom Panieński Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny” zwany także “Domem Sierocym”. Była to pierwsza w Polsce formalnie zorganizowana szkoła żeńska. W tym czasie nie było szkół dla dziewcząt. Instytut religijny został zorganizowany na wzór zakonny, ale zakonem w dosłownym znaczeniu nie był. Do końca swego życia oddawała się posłudze wychowawczej i nauczycielskiej, pełniąc w założonym przez siebie Instytucie obowiązki przełożonej, wychowawczyni i nauczycielki. Zgromadzenie zakonne Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (PP. Prezentek) ostatecznie ukształtowało się po śmierci bł. Zofii. Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny kontynuuje do dziś zapoczątkowaną przez bł. Zofię działalność dydaktyczno-wychowawczą w Polsce, prowadząc szkoły, internaty, przedszkola, podejmując wszelkiego rodzaju prace wśród dzieci i młodzieży. Błogosławiona Zofia została wyniesiona do chwały ołtarzy 9 czerwca 2013 roku.
Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o życiu błogosławionej Zofii.

Modlitwa o łaski

Wszechmogący i miłosierny Boże,
dziękujemy Ci za dar beatyfikacji Matki Zofii Czeskieji
za to, że w jej osobie dajesz nam wzór
chrześciańskiego zaangażowania w dzieło wychowania.
Napełnij także nasze serca tym duchem,
który ożywiał Błogosławioną Zofię,
abyśmy własnym życiem dawali świadectwo naszej przynależności do Ciebie.
Udziel nam za jej wstawiennictwem łaski ……. o którą pokornie prosimy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa do błogosławionej Matki Zofii Czeskiej z Maciejowic:

Błogosławiona Matko Zofio, wspieraj nas i wstawiaj się za nami,
by każdy dzień naszego źycia jaśniał blaskiem zmartwychwstałego Pana
i był odpowiedzią na Boże wezwanie do miłości.
Naucz nas modlitwy, poświęcenia i zrozumienia wartości życia każdego człowieka.
Pomóż nam, abyśmy zawsze pamiętali, że życie ma sens tylko wtedy,
gdy potrafimy zapomnieć o sobie i dawać radość smutnym,
pewność – wątpiącym i światło wiedzy – poszukującym.
Wychowawczyni młodzieży, spraw, aby nasza wiara i czyny były dla młodzieży
autentycznym świadectwem przynależności do Kościoła – naszej Matki.
Wyproś nam u Boga mądrość w dokonywaniu wyborów zgodnych z przykazaniami Bożymi.
Dziękujemy Ci Boże, za dar beatyfikacji Matki Zofii i prosimy,
abyś włączył ją do grona Świętych, a nam za jej wstawiennictwem udzielił łaski… o którą z ufnością prosimy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Litania do bł. Matki Zofii Czeskiej

Kyrie, elejson – Chryste, elejson.Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj sie nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża od Wykupu Niewolników – módl się za nami.
Błogosławiona Matko Zofio, módl się za nami.
Perło wybrana przez Boga, módl się …
Wierna córo Kościoła, módl się…
Wzorze bezgranicznej miłości…
Gorliwa apostołko w Arcybractwie Miłosierdzia,
Posłuszna woli Bożej,
Przykładzie życia stanu wdowiego,
Młodość swoją Bogu ofiarująca,
Wielka czcicielko Maryji ofiarowanej w świątyni,
Dająca innym dobro i radość,
Bezgranicznie ufająca w Boże miłosierdzie,
Miłosierna w niesieniu pomocy potrzebującym,
Cierpliwa w szukaniu woli Bożej,
Wierna miłośnico krzyźa,
Pobożna służebnico Pańska,
Wierna głosowi własnego sumienia,
Zjednoczona z Bogiem na modlitwie,
Mistrzyni życia wewnętrznego,
Założycielko zgromadzenia sióstr Prezentek,
Fundatorko Domu Panieńskiego,
Dobra wychowawczyni dzieci i młodzieży,
Zatroskana opiekunko sierot,
Wrażliwa na drugiego człowieka,
Współczująca biednym i potrzebującym,
W życiu chętnie przychodząca z pomocą
Czcicielko Świętego Stanisława, męczennika,
W Bractwie Świętego Ducha umocnienia szukająca,
W Bractwie Świętej Zofii o dobrą śmierć prosząca,
Troszcząca się o dobra duchowe dla innych,
Wytrwała w dobrych postanowieniach,
Gorliwa w wypełnianiu powołania Bożego,
Szlachetne naczynie wypełnione miłością Boga i ludzi, módl się ….
Przez zasługi błogosławionej Matki Zofii – prosimy Cię Panie,
O wytrwanie w wierze, nadziei i miłości,
O posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego,
O roztropność w podejmowaniu życiowych decyzji,
O właściwe wykorzystanie Bożych talentów,
O wrażliwość na potrzeby bliźniego,
O pocieszenie w chwilach osamotnienia,
O wierność w miłości do Boga i do ludzi,
O liczne i święte powołania do służby w Kościele,
O wysłuchanie próśb naszych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
C: Módl się za nami, błogosławiona Matko Zofio.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa Zmartwychwstałego.
Módlmy się:
Najłaskawszy Boże, przyjmij nasze dziękczynienia za dar apostolskiego życia i połannictwa Matki Zofii;
prosimy Cię za jej wstawiennictwem, abyś nam pomógł wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość
Chrystusa we współczesnym świecie. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen

Kliknij tutaj lub tutaj,  aby przejść do informacji o zgromadzeniu sióstr Prezentek, które założyła błogosławiona Matka Zofia.