Koronka do Miłosierdzia Bożego

 Nie posiadasz odpowiedniej wtyczkiModlitwa poświęcona tajemnicy Bożego miłosierdzia, pełnej łagodności i przebaczenia miłości Boga do grzeszników.
Jak każda koronka, jest ona zbiorem modlitw powtarzanych określoną liczbę razy, liczonych przy pomocy paciorków, podobnych do tych, których używa się w różańcu.
W centrum tej modlitwy znajduje się tajemnica misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Modlący się koronką do Bożego miłosierdzia odwołują się do tej Tajemnicy, jak do źródła łaski Bożej, uzdrawiającej świat i poszczególne osoby z grzechu i stanu oddalenia od Boga

 

 

Jak odmawiać koronkę

1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga.
2. Odmawiamy Ojcze nasz.
3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary, druga za pogłębienie nadziei, trzecia za pogłębienie miłości. Dobrze wypowiadać słowa: modlitwa za pogłębienie (wiary, nadziei, miłości)
4. Na przerwie odmawiamy Chwała Ojcu, następnie O mój Jezu, później wykonujemy zapowiedź pierwszej tajemnicy.
5. Teraz odmawiamy Ojcze nasz.
6. Pozycję szóstą reprezentuje 10 paciorków na każdym z paciorków odmawiamy Zdrowaś Maryjo.
7. Po odmówieniu dziesiątki przechodzimy do przerwy, na przerwie odmawiamy dwie modlitwy: Chwała Ojcu i O mój Jezu następnie wykonujemy zapowiedź kolejnej tajemnicy.
8. Na pozycji ósmej odmawiamy Ojcze nasz. Potem przechodzimy do punktu 6
9. Na zakończenie na medaliku należy odmówić Pod Twoją obronę oraz można dodać Wieczny odpoczynek.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaji odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcomi nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,który się począł z Du- cha Świętego, narodził się z Maryi Panny,umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa,siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.
Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Często na zakończenie koronki odmawia się również:
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie (x3)
Jezu ufam Tobie (x3)
Święta Faustyno – módl się za nami i za całym światem (x1)

Nowenna

Koronkę najczęściej odmawia się codziennie o godz. 15.00 – o tej godzinie bowiem zmarł Chrystus, a z jego boku wytrysnęła Krew i Woda (por. J 19,34-35), ukazując w sercu Ukrzyżowanego Chrystusa źródło łaski zbawienia, udzielanej w sakramentach. Według objawień św. Faustyny, Jezus poprosił by koronkę odmawiać w formie nowenny, czyli przez dziewięć dni przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Nowenna do Miłosierdzia Bożego ma zacząć się więc w Wielki Piątek.

Intencje poszczególnych dni

Dzień pierwszy – cała ludzkość, w szczególności grzesznicy.
Dzień drugi – duchowni: biskupi, księża i osoby konsekrowane.
Dzień trzeci – ludzie pobożni i wierni Bogu.

Dzień czwarty – za niewierzących i nieznających jeszcze Jezusa.
Dzień piąty – za heretyków oraz schizmatyków.

Dzień szósty – za osoby “ciche i pokorne” i za małe dzieci.
Dzień siódmy – za ludzi, którzy szczególnie czczą Boże miłosierdzie.
Dzień ósmy – za dusze w czyśćcu.
Dzień dziewiąty – za osoby letnie i zobojętniałe.

Kliknij tutaj