Schola dorosłych

Do Scholi zaproszeni są wszyscy, bez względu na wiek

Scholę prowadzą Anna Łączyńska wraz z organistą – Michałem Onyszkiewiczem.

Próby w środy po wieczornej Mszy w salce przy kancelarii