Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza w parafii – Ministranci

Kto to jest ministrant?

Ministrant (łac. ministrare – służyć) – osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw pozaliturgicznych.
Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła) jak i stałą posługę wykonywaną najczęściej przez chłopców. Agenda liturgiczna przewiduje obrzęd błogosławieństwa i przyjęcia kandydata do służby liturgicznej ołtarza.

Strój Liturgiczny:
Przepisy liturgiczne nie określają szczegółowo rodzaju stroju ministranta posługującego w kościele. Tradycyjnym strojem, który ma najdłuższą historię jest:
a) rewerenda − suknia, zakładana w pasie, w odpowiednim kolorze liturgicznym,
b) komża,
c) kołnierz − zakładany wokół szyi i na ramiona na komżę. Kolor kołnierza również odpowiada okresowi liturgicznemu. Zdarza się, że w stroju pomija się kołnierz lub rewerendę, występują też takie sytuacje, gdzie kołnierz i rewerenda tworzą sutanelę czyli szatę na wzór kapłańskiej sutanny.
d) alba − biała szata wzorowana na albie używanej przez kapłanów i diakonów, z reguły przepasana cingulum.

Kandydaci.
W przypadku chęci zostania kandydatem, prosimy zgłaszać się bezpośrednio Ks. Krzysztofa Iskra.