Klub HDK Kropla Nadziei

Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi im. Bł. Matki Zofii Czeskiej
“Kropla Nadziei” – Organizacja

Decyzją ks. Pawła Pleśnierowicza, Diecezjalnego Duszpasterza Honorowych Dawców Krwi, dnia 26 pażdziernika 2013 roku został powołany Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi im. Bł. Matki Zofii Czeskiej.

Klub Rozpoczął swoją działalność od uroczystej Mszy Św., której przewodniczył Ks. Biskup Ignacy Dec.
We Mszy św. uczestniczyły Siostry Prezentki, a wśród nich Siostra Renata Gąsior (Postulator Procesu Beatyfikacyjnego Matki Zofii).
Podczas Mszy św. miało miejsce wprowadzenie oraz instalacja Relikwi Bł. Matki Zofii (kliknij tutaj aby przejść do informacji o zgromadzeniu sióstr Prezentek, które założyła błogosławiona Matka Zofia) oraz Św. Maksymiliana, Patrona Honorowych Dawców Krwi.

Podczas spotkania organizacyjnego wybrano Władze Klubu.
Prezesem został Marcin Wysoczański, wiceprezesem Bartosz Pietrzak a sekretarzem Ania Łączyńska.

Celem Klubu jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz ścisła współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Kliknij tutaj aby przeczytać i zobaczyć więcej o działalności klubu oraz organizowanych akcjach na stronie Facebook Klubu HDK.

Kliknij tutaj aby przeczytać o organizowanych i zorganizowanych akcjach na stronie Facebook Klubu HDK.