Ceremoniarze

Liturgiczna Służba Ołtarza w parafii – Ceremoniarze

Kto to jest ceremoniarz?

Ceremoniarz – osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebrą. Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach. Funkcję tę może sprawować ministrant lub duchowny.

W czasie liturgii ceremoniarz zwraca się do jej uczestników komendami wydawanymi po łacinie. Jeżeli wymagają tego okoliczności, obawa przed niezrozumieniem, lub sytuacja wyjątkowa, zamiast przyjętych łacińskich komend ceremoniarz komunikuje się z celebransem i pozostałymi uczestnikami liturgii w języku zrozumiałym dla wszystkich.

Podczas liturgii zajmuje On miejsce w pobliżu celebransa. Zwyczajnym strojem ceremoniarza jest alba lub komża.

Ceremoniarze z Naszej Parafii :

• Bartosz Pietrzak,

• Marcin Wysoczański,

• Roman Ziembicki.

Opiekun: Ks. Paweł Pleśnierowicz