Sakrament Małżeństwa

“Dlatego to mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.” (Rdz 2, 24)

Krok pierwszy – nawet 12 miesięcy przed ślubem:

  • ustalenie terminu ślubu w kancelarii parafialnej
  • rozpoczęcie nauk przedślubnych

Krok drugi – ok. 3 miesiące przed ślubem:

  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (dokument ważny przez 6 miesięcy) – niezbędne do ślubu konkordatowego.
  • Świadectwo chrztu i bierzmowania (do uzyskania w parafii, w której przyjęto te sakramenty.
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu nauk przedmałżeńskich (można przynieść również w późniejszym terminie).
  • Dowód osobisty.
  • Świadectwo ukończenia katechezy szkolnej.
  • Jeśli ślub odbywa się w kościele nie należącym do parafii, do której należą narzeczeni, potrzeba ponadto tzw. licencji – dokumentu wydanego przez proboszcza parafii miejsca zamieszkania, w którym wyrażona jest zgoda na zawarcie związku poza jej terenem.