Różaniec

Nie posiadasz odpowiedniej wtyczki
“Święty różnaniec jest potężną bronią.
Używaj jej z ufnością, a zadziwią cię wyniki”
św.Josemaria Escriva de Balaguer

“Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki”
s. Łucja z Fatimy

“Gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wóczas świat napełniłby się pokojem”
św. Ojciec Pio

Jak odmawiać różaniec

1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga.

2. Odmawiamy Ojcze nasz.

3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary, druga za pogłębienie nadziei, trzecia za pogłębienie miłości. Dobrze wypowiadać słowa: modlitwa za pogłębienie (wiary, nadziei, miłości)

4. Na przerwie odmawiamy Chwała Ojcu, następnie O mój Jezu, później wykonujemy zapowiedź pierwszej tajemnicy.

5. Teraz odmawiamy Ojcze nasz.

6. Pozycję szóstą reprezentuje 10 paciorków na każdym z paciorków odmawiamy Zdrowaś Maryjo.

7. Po odmówieniu dziesiątki przechodzimy do przerwy, na prz erwie odmawiamy dwie modlitwy: Chwała Ojcu i O mój Jezu następnie wykonujemy zapowiedź kolejnej tajemnicy.

8. Na pozycji ósmej odmawiamy Ojcze nasz. Potem przechodzimy do punktu 6

9. Na zakończenie na medaliku należy odmówić Pod Twoją obronę oraz można dodać Wieczny odpoczynek.

Modlitwy Różańcowe

Wierzę w Boga:
Wierzę w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny.
Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł.
Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

Ojcze nasz:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego.
Amen.

Zdrowaś Maryjo:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Chwała Ojcu:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego.
Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Pod Twoją obronę:
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Wieczny odpoczynek:
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.
I niechaj ich dusze i wszystkie dusze wiernych zmarłych, z pomocą łaski Bożej odpoczywają w pokoju.
Amen.

Tajemnice Różańca Świętego

Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie.
Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym.
Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi.
Wyróżniamy 20 tajemnic różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 grupy:

– Tajemnice Radosne,- Tajemnice Światła,- Tajemnice Bolesne- Tajemnice Chwalebne.

Różaniec tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni

5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Różaniec tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

Różaniec tajemnice bolesne

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

2. Biczowanie Jezusa

3. Cierniem ukoronowanie Jezusa

4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię

5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Różaniec tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Tajemnice powinno się odmawiać następująco:

– poniedziałek (tajemnice radosne)- wtorek (tajemnice bolesne)- środa (tajemnice chwalebne)- czwartek (tajemnice światła)- piątek (tajemnice bolesne)- sobota (tajemnice radosne)- niedziela (tajemnice chwalebne)

Kliknij tutaj – Różaniec