O wstawiennictwo Św. Faustyny

Święta Faustyna – sekretarka Bożego Miłosierdzia

Nie posiadasz odpowiedniej wtyczki

“Jest darem Boga dla naszych czasów”, wielkim mistykiem, mistrzynią życia duchowego, prorokiem, który przypomniał biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wzywa do głoszenia jej światu świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.”

Życie Faustyny

Apostołka Bożego Miłosierdzia, Sekretarka Jezusa Miłosiernego, Prorok naszych czasów, wielki Mistyk, Mistrzyni życia duchowego – to tytuły, które najczęściej pojawiają się przy imieniu św. Siostry Faustyny Kowalskiej
ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Należy do grona najbardziej znanych i lubianych świętych oraz największych mistyków w historii Kościoła.

Więcej informacji o jej życiu kliknij tutaj

Modlitwa o wstawiennictwo

Kliknij tutaj aby przejść do tekstu Litanii do św. Siostry Faustyny
Kliknij tutaj aby przejść do Nowenny do św. Faustyny

Owoce związane z życiem św. Faustyny:

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Faustyna napisała w “Dzienniczku”, że jeśli przejdzie do domu Ojca, będzie wypraszała o wiele więcej łask, niż wtedy, gdy była na Ziemi. A trzeba wiedzieć, że żyjąc wśród ludzi, wyprosiła ich ogromną ilość, zwłaszcza tym, którzy umierali. Korzystajmy z tej deklaracji!
Jej modlitwy sprawiały, że osoby, które przed momentem śmierci zasługiwały na Piekło, dzięki jej wstawiennictwu, odwoływującemu się do Bożego Miłosierdzia, przechodziły do Czyśćca – który jest wprawdzie bolesną, ale pewną drogą do Nieba.
Skracały się im męki agonii – śmierć przychodziła szybko, a w ich duszy panował pokój.

Warto o tym pamiętać, abyśmy w chwili śmierci (agonii), przez którą każdy z nas musi przejść – nie zapomnieli w tym momencie o odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Boźego.
Tak samo czyńmy, jeśli jesteśmy w obecności osoby umierającej, lub jesteśmy świadkiem jakiegoś wypadku.

Św. Faustyna zapewnia nas w “Dzienniczku”, że to działa! – widząc jakie skutki przynosiło odmawianie przez nią Koronki za dusze umierające.
Jak tylko mogła weryfikowała swoją intuicję duchową, często pytała świadków: jak długo te osoby umierały i jak wyglądała ich twarz podczas agonii.
Zdarzało się, że umierające dusze same prosiły ją o modlitwę.

Nawet jeśli umiera wielki grzesznik, nasza modlitwa – Koronka do Miłosierdzia Bożego, może sprawić, że zamiast do Piekła trafi on do Czyśćca!
Pod koniec swojego życia Św. Faustyna przechodziła wielokrotnie agonię. Pisała w “Dzienniczku”, że wówczas występują kłopoty z koncentracją, trudno odmawiać modlitwy.
Dlatego praktykujmy odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego, aby w tym krytycznym momencie naszego życia – ostatniej ogromnej walki duchowej z Szatanem, utrwalony w naszym umyśle tekst Koronki sam cisnął się nam na usta! – wypraszając w ten sposób nasze zbawienie!

Ściąga jak odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego:

Nie posiadasz odpowiedniej wtyczki

Kliknij tutaj, aby przejść do tekstu Koronki do Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego

Przypada ono na pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Jest to ogromnie ważne święto dla nas.
Panu Jezusowi bardzo mocno zależało, aby Kościół ustanowił te śwìęto.
Możemy w tym dniu uzyskać dla siebie unikalny Odpust Zupełny (tzw. “drugi Chrzest”).
Jak napisała św. Faustyna w “Dzienniczku”, skutki tego odpustu są zbliżone do tych, jakie pojawiają się w trakcie Chrzestu Świętego.
Podczas Chrztu Św. darowane są nam wszystkie winy, a także wymazane wszelkie konsekwencje popełnionych grzechów – kary za grzechy.
Jeśli w ten dzień zostanie nam udzielony odpust, odcinamy się całkowicie od naszej grzesznej przeszłości.
Podnosimy się i zaczynamy nasze życie od nowa, “z czystym kontem”. Jeślibyśmy w tym momencie umarli – w miłosierdziu Bożym możemy iść prosto do Nieba! do domu naszego Ojca!

” … Kto w tym dniu przystąpi do Źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar …” (Dzienniczek 300)

Jeśli nie zanurzymy się w tym “drugim Chrzcie” będziemy musieli odpokutować za popełnione wcześniej grzechy w Czyścu, nawet jeśli zostały już nam odpuszczone w Sakramencie Pokuty.

Kliknij tutaj, aby przejść do informacji o Święcie Miłosierdzia Bożego.

Kliknij tutaj, aby przejść do informacji o Odpuście Zupełnym w Święto Miłosierdzia Bożego.

Kliknij tutaj, aby przejść do informacji o warunkach uzyskania Odpustu Zupełnego w Święto Miłosierdzia Bożego.

“Dzienniczek” św. Faustyny

Św. Faustyna w “Dzienniczku” zanotowała wiele swoich rozmów z Panem Jezusem.
Pochodzą one z początku 20 wieku (lata trzydzieste), więc pytania i rozterki św. Faustyny są zbieżne z tymi, które trapią współczesnego człowieka.
Warto więc zagłębić się w tekst “Dzienniczka”.
Choć treść może nie być czasami w pełni zrozumiała dla czytelnika, który dopiero zaczyna wchodzić w głębszą relację z Jezusem Chrystusem, warto jednak powracać do tego tekstu, prosząc Ducha Św. o dar jego lepszego zrozumienia.
Najważniesza część przesłania (miłość i miłosierdzie) powinna być czytelna i zrozumiała dla każdego czytelnika

Kliknij tutaj aby przejść do miejsca w którym można przeczytać Dzienniczek.

Wyznanie wiary (Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie):

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.