Proboszcz

Proboszcz Parafii św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu

Proboszczem Parafii jest ks. dr Wiesław Rusin

Nie posiadasz odpowiedniej wtyczki

Ks. dr Wiesław Rusin urodził się 28 marca 1964r w Dusznikach – Zdroju.
Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1989 r. w Katedrze Wrocławskiej.

Posługę wikariusza pełnił w następujących parafiach:

  • 1989 – 1990 – parafia pw. św. Bonifacego we Wrocławiu
  • 1990 – 1995 – sanktuarium pw. Matki Bożej w Wambierzycach
  • 1995 – 1999 – parafia pw. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu
  • 1999 – 2000 – parafia pw. Matki Bożej Miłosierdzia we Wrocławiu
  • 2000 – 2001 – parafia pw. Bożego Ciała we Wrocławiu
  • 2001 – 2002 – parafia pw. Odkupiciela Świata we Wrocławiu
  • 2002 – 2006 – w 2002 odznaczony godnością Kanonika rokiety i mantoletu (kanonik RM)
      oraz ustanowiony Proboszczem parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Długopolu Górnym,
      gdzie posługę pełnił do roku 2006.
  • 2006 – 2013 – decyzją Ks. Biskupa Ignacego Deca został ustanowiony Ojcem duchownym

W 2006 – decyzją Ks. Biskupa Ignacego Deca został ustanowiony Ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej

W 2011 Obronił pracę doktorską przy I Katedrze Teologii Dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu

Od 2013 – Kanonik honorowy Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

  • 30 czerwca 2014 r. – Proboszcz Kolegiaty NMP Bolesnej i Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu

Mail do proboszcza :
wieslaw.rusin@aniolowstrozow.walbrzych.pl