Liceum Sióstr Niepokalanek

www.walbrzych.niepokalanki.pl

Liceum Sióstr Niepokalanek to szkoła bezpieczna, nowoczesna, propagująca aktywne metody nauczania, kształtująca umiejętności potrzebne w pracy zespołowej, dająca absolwentom wysokie kompetencje językowe.

Znakomita kadra dydaktyczna oraz nauka w małych zespołach klasowych zapewniają wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych i otwierają absolwentom możliwość kontynuowania nauki
na wybranych kierunkach studiów.

Zapraszamy ósmoklasistów do Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu. Tegoroczne Dni Otwarte, czyli czas, w którym ósmoklasiści  mogą poznać szkołę, do której chcieliby w przyszłości uczęszczać mają wyjątkowy program:

  • Poszukiwanie skarbów
  • Kosmiczne lody
  • 300 mln na 100m2
  • Zwiedzanie szkoły

Szkoła oferuje cztery profile:

  • matematyczno-przyrodniczy,
  • humanistyczno-językowy,
  • menadżersko-biznesowy
  • matematyczno-informatyczny.

Liceum realizuje innowacyjne projekty w obszarze edukacji astronomicznej, ekologicznej i międzypokoleniowej. Przy liceum powstało jedyne w regionie Obserwatorium Astronomiczne oraz labirynt ekologiczny. Liceum współpracuje z Politechniką Wrocławska i z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Więcej informacji będzie można uzyskać w czasie Dni Otwartych 18 marca, 22 kwietnia lub 27 maja..

Uczniowie spoza Wałbrzycha mogą mieszkać w szkolnym internacie