Chrzest

Nie posiadasz odpowiedniej wyczki

“Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” /KKK 1213/

Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka (wystarczy kopia), dane rodziców dziecka, świadectwem ślubu kościelnego (jeśli zawarty poza parafią zamieszkania)

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. o godzinie 12.30.
W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

Spowiedź w każdy dzień powszedni przed Mszą św. o 7.00 i 18.00.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
  • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
  • a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.

 

WordPress Lightbox Plugin