Róża Męska

Róża Męska w parafii

Koła Żywego Różańca są wspólnotą, która pełni misję głoszenia Ewangelii przez modlitwę różańcową podejmowaną w intencjach Kościoła powszechnego jak i lokalnego.

Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż – osób. Każda osoba należąca do Róży odmawia codziennie dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem.

W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały różaniec.

Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

  1. RÓŻA MĘSKA MATKI BOŻEJ BOLESNEJ PARAFII ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW W WAŁBRZYCHU

opiekun ks. Wiesław Rusin

Członkowie Róży Męskiej:

1 Ks. Wiesław Rusin
2 Ks. Bogusław Wermiński
3 Zygmunt Pluta
4 Andrzej Juszczyk
5 Henryk Pelesz
6 Marek Gwiazda
7 Ryszard Traczykowski
8 Jerzy Prokop
9 Stanisław Wójcikowski
10 Krzysztof Teper
11 Andrzej Sułko
12 Andrzej Biskowski
13 Tadeusz Kowalik
14 Tomasz Pluta
15 Lesław Rutka
16 Witold Szeles
17 Zygmunt Tylkowski
18 Czesław Walczak
19 Roman Romano
20 Czesław Wależak
21 Adam Kuster
22 Józef Jaraczewski
23 Edward Rząsek