Róża Żeńska

Informacja z okazji jubileuszu 20- lecia Róży Różańcowej p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa przy parafii św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.

W roku 1996 dnia 6- października w pierwszą niedzielę miesiąca, podczas Zmiany Tajemnic
Żywego Różańca niewiast, ks. proboszcz Bogusław Wermiński zadecydował o powołaniu
nowej Róży. Jako zelatorkę wybrał Elżbietę Gabańską – Popławską.
Podczas spotkania do Róży zapisało się pięć osób.

2gi-tort-dla-naszej-rozyzdjecie1769

 

 

 

 

 

 

W dniu tym w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował Matkę Marcelinę, założycielkę
Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek. Przypominam że, w tym czasie Siostry Niepokalanki
obchodziły jubileusz 50- lecia obecności w Wałbrzychu. Natomiast dzień wcześniej, 5.X.
przypada wspomnienie liturgiczne św. s. Faustyny Kowalskiej, a następnego dnia NMP
Różańcowej.

tort-jubileusz-20-lecia-rozy-pw-wniebowstapienia-pana-jezusa

Jak widać to św. s. Faustyna Kowalska i bł. Matka Marcelina Darowska uprosiły nam u Matki
Najświętszej dar wstąpienia do wspólnoty Żywego Różańca.
W roku 1997 był pełny skład tzn. 15 osób w Róży nastąpił po roku modlitwy o powołania.
Zamawiana była kilkakrotnie Msza św. w tej intencji. Od października 2002r gdy Ojciec św.
JPII ogłosił Rok Różańca i uzupełnił różaniec o Tajemnice Światła, należało powiększyć skład
osobowy Róży o 5 osób. To zobowiązało nas do dalszej modlitwy o powołania. I w krótkim
czasie był komplet i jest obecnie. W załączeniu do tej informacji, podaję wykaz osób, które w
ciągu minionych 20 lat należały do naszej Róży.

Modlitwa
Każda z nas odmawia codziennie co najmniej dwie tajemnice Różańcowe. Jedną w
intencjach Apostolstwa Modlitwy i aktualnych spraw parafialnych podawanych nam przez
Kapłana, opiekuna Żywego Różańca podczas comiesięcznych spotkań. Drugą o powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne dla Diecezji Nashville w USA.
Od 1997 większość wśród nas podjęła Duchową Adopcję dziecka poczętego.
Kilka osób modli się w intencjach Ojca Świętego rozważając każdego dnia jedną Stację Drogi
Krzyżowej Pana Jezusa.
W ciągu minionych 20 lat zamawiałyśmy wielokrotnie (ok.500 razy) Mszę Świętą w bardzo
wielu intencjach. Intencje dotyczyły: naszej wspólnoty, naszych rodzin, naszej parafii,
Duszpasterzy, księży Biskupów, Ojca Świętego, Ojczyzny i Kościoła Powszechnego.
W każdą drugą środę miesiąca spotykamy się na Mszy św. zamawianej przez naszą Różę.

Zaangażowanie społeczne
Uczestniczyłyśmy w Marszu Życia w Warszawie 23-go października 1996r.
Adoptujemy jedno dziecko z Rwandy, Posyłamy co kwartał pieniądze na jego utrzymanie na
konto Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów.
Uczestniczyłyśmy w przedsięwzięciu zbierania podpisów pod petycją dotyczącą walki z
pornografią i demoralizacji prowadzonej przez Polską Telewizję publiczną.
Uczestniczyłyśmy w organizacji Referendum konstytucyjnego rozpowszechniając informacje
o Konstytucji , a podczas głosowania pracowałyśmy w Komisjach Wyborczych.
Niektóre z nas pracowały przy zorganizowaniu w Wałbrzychu Biura Radia Maryja.
Rozprowadzały odbiorniki radiowe wyposażone w taki zakres częstotliwości UKF, który
umożliwiał odbiór programu tego Radia.
Uczestniczyłyśmy w przygotowaniach do Referendum Uwłaszczeniowego, a podczas
wyborów pracowałyśmy w Komisjach Wyborczych. Wśród nas są osoby wspierające
organizacje Obrony Życia, Polską Federację Ruchów Obrony Życia i Human Life International.
Wspieramy te organizacje w miarę możliwości finansowych ale zawsze modlitwą.
Aktywnie uczestniczyłyśmy w pomocy powodzianom w roku 1997, współpracując z naszymi
Siostrami Elżbietankami zbierałyśmy dary, rozwoziły potrzebującym po terenie naszej
Diecezji.

Składki pieniężne
Są one dobrowolne. Zgromadzone kwoty przeznaczane są na ofiary mszalne, pomoc
potrzebującym, kwiaty lub prezenty dla solenizantów, wsparcie organizacji Obrony Życia,
zakup wydawnictw dokumentów Ojca św., adhortacji, czy też Listów Apostolskich, aby
każda z nas otrzymała egzemplarz. Przez kilka lat prenumerowałyśmy miesięcznik”
„Różaniec”, ale, po śmierci osoby, która się tym zajmowała, nie kontynuujemy prenumeraty.
Kto chce, kupuje sobie w kiosku i udostępnia innym.
Załączam wykaz osób, które w ciągu minionych dwudziestu lat należały do naszej Róży.
Dziękuję za przeczytanie tej historii.

Szczęść Boże!
Wałbrzych dnia 6 października 2016r. Elżbieta Gabańska-Popławska-zelatorka