HDK Kropla Nadziei

Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi im. Bł. Matki Zofii Czeskiej
“Kropla Nadziei” – Organizacja

Decyzją ks. Pawła Pleśnierowicza, Diecezjalnego Duszpasterza Honorowych Dawców Krwi, dnia 26 pażdziernika 2013 roku został powołany Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi im. Bł. Matki Zofii Czeskiej.<br

Klub Rozpoczął swoją działalność od uroczystej Mszy Św., której przewodniczył Ks. Biskup Ignacy Dec.
We Mszy św. uczestniczyły Siostry Prezentki, a wśród nich Siostra Renata Gąsior (Postulator Procesu Beatyfikacyjnego Matki Zofii).<br
Podczas Mszy św. miało miejsce wprowadzenie oraz instalacja Relikwi Bł. Matki Zofii (kliknij tutaj aby przejść do informacji o zgromadzeniu sióstr Prezentek, które założyła błogosławiona Matka Zofia) oraz Św. Maksymiliana, Patrona Honorowych Dawców Krwi.

Podczas spotkania organizacyjnego wybrano Władze Klubu.
Prezesem został Marcin Wysoczański, wiceprezesem Bartosz Pietrzak a sekretarzem Ania Łączyńska.

Celem Klubu jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz ścisła współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Kliknij tutaj aby przeczytać i zobaczyć więcej o działalności klubu oraz organizowanych akcjach na stronie Facebook Klubu HDK.

Akcje Honorowego Klubu Dawców Krwi “Kropla Nadziei”

Kliknij tutaj aby przeczytać o organizowanych i zorganizowanych akcjach na stronie Facebook Klubu HDK.