Wikariusze

Księża Wikariusze Parafialni św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu

Ks. Paweł Pleśnierowicz

Nie posiadasz odpowiedniej wtyczki

 

 

 

 

 

 
Urodził się 2 marca 1979 roku w Wałbrzychu.

Po śmierci mamy jego wychowaniem zajęli się dziadkowie u których zamieszkał.

  • 1986 – 1994 – uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 13 na Piaskowej Górze
  • 1994 – 1998 – uczęszczał do Zespołu Szkół Elektroniczno – Energetycznych, gdzie złożył egzamin maturalny
  • 1998 – 2004 – studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu
  • 22 maja 2004 – otrzymał Święcenia Kapłańskie z rąk ks. Biskupa Ignacego Deca (pierwszy rocznik święcony w Katedrze Świdnickiej)
  • 23 maja 2004 – Msza prymicyjna w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Piaskowej Górze.

Na motto swojego kapłaństwa obrał słowa Św. Faustyny: „Z ufnością w miłosierdzie Twoje idę przez życie jakdziecko małe”

  • 2004 – 2008 – decyzją ks. Biskupa skierowany na pierwszą placówkę do Parafii Wniebowzięcia NMP i Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim gdzie pełnił posługę wikariusza
  • 2008 – 2013 – wikariusz w Katedrze Świdnickiej
  • od 2013 – wikariusz parafii pw. św. Aniołów Stróżów

Poza katechizacją w szkołach ks. Paweł pełni posługę Diecezjalnego Duszpasterza HDK a także angażuje się w pomoc Dzieciom chorym na białaczkę.

Mail do wikariusza ks. Pawła Pleśnierowicza :
wikary.pawel@aniolowstrozow.walbrzych.pl

 

Ks. Krzysztof Iskra

Nie posiadasz odpowiedniej wtyczki Urodził się dnia 19 maja 1986 roku w Świebodzicach, w których wychowywał się i uczył do momentu wstąpienia do seminarium duchownego.
Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach i po złożeniu egzaminu maturalnego w 2005 roku, rozeznając swoje powołanie, poprosił o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Przełomowym dniem stał się 2 kwietnia 2005 roku, kiedy oficjalnie poinformował swojego Księdza Proboszcza o podjętym zamiarze. Boża Opatrzność połączyła tę wyjątkową chwilę ze śmiercią papieża Jana Pawła II. Po sześciu latach studiów i formacji przyjął święcenia kapłańskie 21 maja 2011 roku z rąk Księdza Biskupa Ignacego Deca. Dzień później odprawił swoją pierwszą Mszę św. w kościele parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach. Jako motto swojej kapłańskiej posługi wybrał słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego: „W Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła” (Ps 73,28). Patronem życia kapłańskiego uczynił Jana Pawła II, obecnie już Świętego Papieża. Po święceniach został skierowany na pierwszą placówkę duszpasterską, którą była parafia pw. św. Antoniego z Padwy w Pieszycach, gdzie posługiwał w latach 2011-2014.

30 czerwca 2014 roku, decyzją Księdza Biskupa Ignacego Deca, rozpoczął posługę duszpasterską w naszej wspólnocie parafialnej.

W naszej wspólnocie parafialnej jest m.in. katechetą w II Liceum Ogólnokształcącym oraz odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania.

Mail do wikariusza ks. Krzysztofa Iskry :
wikary.krzysztof@aniolowstrozow.walbrzych.pl

WordPress Lightbox Plugin