09.11.14 – o. A. Szustak (J2,13-22)

Konferencja, której osnową jest fragment Ewangelii św Jana (J 2, 13-22) o wypędzeniu przekupniów w świątyni – prowadzona przez dominikanina o. Adama Szustaka

Nie posiadasz odpowiedniej wtyczki O. Adam prowadzi tą konferencję bardzo dynamicznie, jak zwykle językiem, który jest zrozumiały dla każdego, choć momentami ostry, a w swojej treści niezwykle szczery. Styl i narracja bardzo wciąga, aż trudno się oderwać, a 46 minut mija jak chwila. O. Adam dogłębnie analizuje osobliwe zachowanie się Pana Jezusa, ostro rozprawiającego się z ludźmi zgromadzonymi w przedsionku świątyni.
Scena ta burzy nasz obraz Jezusa spokojnego, cichego, wyrozumiałego, troskliwego i budzi niepokój.

Stara się on nam wyjaśnić dlaczego do tej sceny doszło i co tak naprawdę chodziło Panu Jezusowi. Dlaczego tak się wzburzył.
Jak przekonuje nas o. Adam, nie dlatego, że ludzie na placu robili coś złego handlując w przedsionku świątyni.
Nie o taki typ handlu tu chodziło.

Jakbyśmy się czuli gdyby nasze dzieci miały z nami relacje oparte na handlu?
Coś za coś. Przyjdę, ofiaruje coś i w zamian dostane co chcę. Jakby traktowały nas przedmiotowo – dostarczyciela przedmiotów i usług.

Pan Bóg oczekuje od swoich dzieci miłości, zaufania, wdzięczności za otrzymane dary oraz otwarcia na Jego plan wobec nas. On nic od nas nie potrzebuje – jest Bogiem. Boży plan służy naszemu szczęściu i dobru, a nie Bożemu (choć to akurat się pokrywa). Cóż możemy mu ofiarować? Przecież cały świat jest jego własnością. My tylko jesteśmy dzierżawcami tego co Bóg nam dał. Zauważamy to dopiero w momencie śmierci.
Co nie znaczy, że Bóg nie cieszy się z naszych darów i składanych ofiar. Myślę, że cieszy się tak samo jak tato, który otrzymuje w darze od małego dziecka – jego największy skarb ulepiony z plasteliny.

Wypędzenie przekupniów ze świątyni (J 2, 13-22)

Kliknij tutaj, aby wsłuchać konferencji

Uwaga: Czas trwania 46 minut.

Redaktor aniolowstrozow.walbrzych.pl