Rada Parafialna

Rada Parafialna

W skład Rady Parafialnej wchodzą następujące osoby:

 1. Andrzej Juszczyk – przewodniczący
 2. Zygmunt Pluta – zastępca przewodniczącego
 3. Krzysztof Teper – sekretarz
 4. Maria Bussler
 5. Anna Łączyńska
 6. Wanda Prokop
 7. Jolanta Tylkowska
 8. Jan Bussler
 9. Mirosław Głowiński
 10. Marek Gwiazda
 11. Józef Jaraczewski
 12. Krystian Kamiński
 13. Radosław Mucha
 14. Henryk Pelesz
 15. Bartosz Pietrzak
 16. Jerzy Prokop
 17. Ryszard Traczykowski
 18. Zygmunt Tylkowski
 19. Stanisław Wójcikowski

Zdjęcia z powołania Rady Parafialnej 20.05.2018 na Mszy św. o 9:30