18.10.15 – G. Górny – wywiad

Wywiad z dziennikarzem Grzegorzem Górnym, który został przeprowadzony przez Tomasza Terlikowskiego w Telewizji Republika w programie “Kościół, w którym żyjemy”

Link do wywiadu: Kliknij tutaj

Nie posiadasz odpowiedniej wtyczki
Tomasz Terlikowski zaprosił do studia Grzegorza Górnego, aby porozmawiać o jego bestselerowej książce: “Dowody tajemnicy. Śledztwo w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych”.

 

Nie posiadasz odpowiedniej wtyczki

Pan Grzegorz Górny jest bardzo rzetelnym dziennikarzem, który przygląda się oczyma nauki aspektom, które dotyczą Kościoła Katolickiego.

“Dowody tajemnicy” to książka, która zajmuje się zjawiskami nadprzyrodzonymi, postrzeganymi z perespektywy nauki.

Pan Grzegorz ze szczególną wnikliwością przedstawia nam kolejne zjawiska, przed którymi nauka staje bezradna, takie jak np. stygmaty, cuda eucharystyczne, inedia czyli życie bez picia i jedzenia lub też niezwykłe uzdrowienia w rodzaju samoistnej reimplantacji odciętej nogi.
Ich drogi prowadzą m.in. do Innsbrucku, Guadalupe, Rzymu, Lourdes, Neapolu, Lanciano czy Saragossy.

Przewodnikami w tym śledztwie okazują się wybitni naukowcy, profesorowie nauk ścisłych, medycznych lub biologicznych, którzy – często korzystając z najnowszych osiągnięć techniki – zbadali owe fenomeny.
Wyniki ich analiz stanowią wyzwanie dla współczesnego rozumu, gdyż pokazują, że są na świecie zjawiska, które pozostają niewytłumaczalne nawet w świetle całej dostępnej ludzkości wiedzy.
W ten sposób nauka otwiera się na wymiar Tajemnicy.

Same fakty, opinie i wyniki badań naukowców.

Link do wywiadu: Kliknij tutaj,

W książce autorzy omawiają następujące tematy:

1. Instytut pełen tajemnic
2. Mięsień serca w permanentnej agonii
3. Skrzep krwi skrupulatnie przestrzegający terminów
4. Kobieta, która zmieniła bieg dziejów
5. Moditwa łamiąca prawa natury
6. Nigdy nie gojące się rany
7. Życie bez jedzenia i bez picia
8. Zwłoki nie podlegające rozkładowi

Duet: Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń są autorami następujących książek (niestety część książek jest niedostępna w sprzedaży, ze względu na ogromne zainteresowanie. Są w trakcie wznowień):

– Dowody Tajemnicy. Śledztwo w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych” , Rosikon Press.

– “Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych” , Rosikon Press.
Zdobywca nagrody FENIKS 2013! Jest to fascynująca opowieść będąca zapisem dziennikarskiego dochodzenia do prawdy o materialnych śladach pozostawionych przez Jezusa z Nazaretu.

– “Sekrety Guadalupe. Rozszyfrowanie ukrytego kodu” , Rosikon Press.
Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń tym razem odsłaniają przed nami tajniki objawienia Matki Bożej z Guadalupe, cudu, bez którego nie da się zrozumieć Kościoła w Ameryce Łacińskiej. Autorzy nie tylko przedstawiają zaskakującą analizę wizerunku Maryi, przeprowadzoną przez naukowców, którzy odkryli wiele zapisanych na obrazie informacji astronomicznych, matematycznych czy geograficznych, lecz również pasojnująco opowiadają o dziejach meksykańskiego katolicyzmu, powstaniach cristreros i rządach, które były bardziej antyklerykalne niż władze PRL

– “Tajemnica Graala. Śledztwo w sprawie Świętego Kielicha” , Rosikon Press.
To trzecia bogato ilustrowana reporterska książka dziennikarza Grzegorza Górnego oraz fotografa Janusza Rosikonia, poświęcona naukowym badaniom chrześcijańskich relikwii. Tym razem przedmiotem ich dochodzenia jest przedmiot obrosły wieloma legendami, czyli Święty Graal – Kielich, którego miał użyć Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy. Autorzy rekonstruują dzieje owego naczynia, docierają do naukowców, którzy prowadzili badania na ten temat, cytują wyniki prac archeologów oraz historyków, by dojść do wniosku, że relikwia znajduje się obecnie w katedrze w Walencji.

– “Trzej królowie. Dziesięć tajemnic. Sekrety Bożego Narodzenia”, Rosikon Press
Książka ta jest efektem wieloletniej pracy naukowo-badawczej wielu autorów o światowej sławie: archeologów, astronomów, historyków sztuki, itp. Jej wartość oraz rangę poświadcza również fakt, że TVP zrealizowała film, o tym samym tytule.

– “Ufający Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”, Janusz Rosikoń, Grzegorz Górny, Rosikon Press
“UFAJĄCY” to opowieść o bł. Michale Spoćce, który przeszedł do historii Kościoła jako Apostoł Bożego Miłosierdzia. Ten rzymskokatolicki ksiądz, gorliwy duszpasterz, kapelan wojkowy i wykładowca akademicki, w 1933 roku został spowiednikiem i kierownikiem duchowym Siostry Faustyny Kowalskiej. Przez lata towarzyszył rozwojowi wewnętrznemu mistyczki, pomagając zweryfikowaniu prawdziwość jej objawień i nadprzyrodzonych natchnień. Po śmierci Faustyny w 1938 roku celem jego życia stała się kontynuacja misji zmarłej zakonnicy, czyli rozpowszechnienie na świecie kultu Miłosierdzia Bożego.

– “Ufam. Śladami Siostry Faustyny”, Rosikon Press
Bogato ilustrowana książka „Ufam. Śladami Siostry Faustyny“ to kolejna pozycja w dorobku uznanego tandemu autorskiego: dziennikarza Grzegorza Górnego i fotografa Janusza Rosikonia. Tym razem stawiają oni sobie za cel prześledzenie życia największej mistyczki XX wieku na świecie oraz odpowiedzenie na pytanie, jak to się stało, że kult Bożego Miłosierdzia w bardzo krótkim czasie zdobył rzesze wiernych czcicieli na wszystkich kontynentach. Autorzy docierają do wszystkich miejsc, w których przebywała bohaterka książki (w Polsce i na Litwie), zbierając na jej temat unikalny materiał faktograficzny i fotograficzny. Rekonstruują też burzliwe dzieje kultu Bożego Miłosierdzia już po śmierci Siostry Faustyny – od obojętności hierarchii, poprzez zakaz Stolicy Apostolskiej, aż po pełną akceptację Watykanu. W rezultacie otrzymujemy książkę, która jest fascynującą opowieścią o intesywnym i spełnionym życiu duchowym w niespokojnym XX wieku.

– “Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów przed Zagładą”, Rosikon Press
Książka prezentuje zjawisko ratowania Żydów zarówno w wymiarze historycznym, jak i w przez pryzmat pojedynczych ludzkich losów. Oparta na materiałach archiwalnych, zawiera bogaty materiał faktograficzny, zarówno w warstwie tekstowej, jak i ilustracyjnej. Zawiera opis sytuacji ludności zarówno polskiej, jak i żydowskiej pod okupacją niemiecką oraz stosunku między tymi narodami. Pokazuje postawę wobec holocaustu władz Polskiego Państwa Podziemnego, środowisk konspiracyjnych, Kościoła katolickiego i różnych grup społecznych.

Inne pozycje to:
– Sprawcy, książka napisana wspólnie z Witoldem Paskiem i Wojciechem Tochmanem (BGW, Warszawa 1991)
– Leksykon literackich laureatów Nagrody Nobla (Zebra, Kraków 1993)
– Armenia (Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 1995)
– Gdy zaczniemy walczyć miłością… Portrety kapelanów powstania warszawskiego, praca zbiorowa zredagowana wspólnie z Aleksandrem Kopińskim (Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2004), w której zamieścił szkic biograficzny o działalności w AK ks. Stefana Wyszyńskiego
– Bóg, Biblia, Mesjasz, tom I wywiadu-rzeki z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim przeprowadzony wspólnie z Rafałem Tichym (Biblioteka “Frondy”, Warszawa 2006)
– Demon południa (Biblioteka “Frondy”, Warszawa 2007)
– Paweł Cebula, Grzegorz Górny, Węgierski łącznik, Warszawa 2008.
– Kościół, Żydzi, Polska, tom II wywiadu-rzeki z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim przeprowadzony wspólnie z Rafałem Tichym (Biblioteka “Frondy”, Warszawa 2009)
– Bitwa o Madryt – razem z Tomaszem Terlikowskim (Fronda, Warszawa 2010) ISBN 978-83-62268-56-6
– Anioł Północy, Fronda, 2010, ISBN 978-83-622-6892-4
– Między matriksem a krucyfiksem, W drodze, 2010, ISBN 978-83-7033-762-9
– Raport o stanie wiary w Polsce, wywiad-rzeka wywiad z abp. Józefem Michalikiem, który przeprowadzili Grzegorz Górny i Tomasz Terlikowski (Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2011) ISBN 978-83-7557-113-4
– Jednostki specjalne. Niezwykłe wywiady z frontu wojny o duszę świata, Radom 2012.
– Kuszenie dotyczy każdego. Ks. Aleksander Posacki w rozmowie z Grzegorzem Górnym, Radom 2012.
– Oblicze Prawdy. Żyd, który zbadał Całun Turyński, Rosikon Press, Warszawa 2013.
– Zbrodnia i medycyna, Radom 2013.

Gorąco polecam!

Redaktor aniolowstrozow.walbrzych.pl