Pokuta (Spowiedź)

Sakrament Pojednania i Pokuty

 

Nie posiadasz odpowiedniej wyczki

“Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”
/KKK 1422/

Spowiedź święta w dni powszednie przed Mszą Św. o godz: 7.00 i 18.00

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Spowiedź św. w naszej Parafii przed każdą Mszą św. oraz w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w wyznaczonym czasie.

Warunki dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
  • Żal za grzechy – boleść duszy z powodu zranienia Boga – Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
  • Postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
  • Szczera spowiedź – wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
  • Zadośćuczynienie – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

Chcesz przygotować się do Spowiedzi św. poprzez Rachunek Sumienia?
Rachunek Sumienia z Nocy Konfesjonałów proponowany przez ks. Jacka Prusaka, Kliknij tutaj
Możesz też skorzystać z innego Rachunku Sumienia – kliknij tutaj
Jeśli chcesz oprzeć Rachunek na Bożym Miłosierdziu, kliknij tutaj
Jeśli chcesz oprzeć Rachunek Sumienia na Dziesięciu Przykazaniach, kliknij tutaj
Jeśli chcesz oprzeć Rachunek Sumienia na Modlitwie Pańskiej, kliknij tutaj

 

WordPress Lightbox Plugin