Siostry Zakonne

Siostry zakonne w parafii

SIOSTRY ELŻBIETANKI (CSSE)
Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety
(Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth)

Przełożona Generalna: M. Samuela WERBIŃSKA
Przełożona Prowincjalna Prowincji Wrocławskiej: S. Paula MARCINOWSKA

Dom zgromadzenia w naszej parafii:
Założony w 1865 r – dom pod wezwaniem św. Antoniego
Wałbrzych, ul. Moniuszki 19
tel. 748424620

W domu pod wezwaniem Św. Antoniego (przy naszej parafii) rezydują:

  • siostra Maria Cyrylaprzełożona,
  • siostra Brygida – sprawująca posługę w zakrystii:

oraz siostry emerytki:

  • siostra Maria Martyna – przez 26 lat posługiwała w kancelarii parafialnej,
  • siostra Maria Kamila – przez 40 lat katechizowała najmłodsze dzieci w parafii,
  • siostra Maria Róża – przez 20 lat pełniła różne funkcje we wspólnocie, między innymi służąc chorym.

Misja sióstr Elżbietanek

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety kojarzone jest przede wszystkim z opieką nad chorymi, ubogimi i cierpiącymi. Założycielki ograniczyły pierwotnie tę opiekę do ludzi pozostających w swoich własnych domach. Z czasem jednak zaczęły powstawać liczne szpitale, gdzie trafiali chorzy nie mający warunków, by powrócić do zdrowia we własnych domach, czy też wymagający specjalistycznej pomocy i stałej pomocy medycznej. Obecnie w Prowincji Wrocławskiej prowadzonych jest kilka domów, w których otacza się opieką ludzi chorych, ale również starszych, którzy nie mogą liczyć na wsparcie swoich najbliższych.

Do różnych zadań podejmowanych przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, od czasu zakończenia II wojny światowej, dołączyła katechizacja parafialna, a obecnie szkolna.

Siostry posługują w Polsce, Norwegii, Szwecji, Danii, w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech i w Ziemi Świętej.

Ponadto zgromadzenie podjęło działalność misyjną w Ameryce Południowej (Brazylia, Boliwia, Paragwaj), w krajach byłego ZSRR (Rosja, Litwa, Ukraina, Kazachstan, Gruzja) oraz Afryce (Tanzania).

Życie codzienne sióstr to modlitwa i praca. Wszystkie prace siostry zanurzają w miłości Pana Boga.  Opatrzności Bożej powierzają troski każdego dnia.

Siostry modlą się za wszystkich, których spotykały, spotykają i kiedykolwiek spotkają w życiu codziennym.

Siostry Elżbietanki ufają, że znajdą się ofiarne serca wśród młodych dziewcząt, które zechcą podjąć Chrystusowe zawołanie: “Pójdź za Mną” i zostaną siostrą Elżbietanką.

WordPress Lightbox Plugin