Siostry Zakonne

Siostry zakonne w parafii

W naszej Parafii do 2022r pełniły swoją posługę SIOSTRY ELŻBIETANKI (CSSE) Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety (Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth)

Niestety na początku 2022r, na skutek niedostatecznej ilości nowych powołań w zakonie oraz śmierć trzech sióstr w Domu Zgromadzenia naszej parafii, Dom Sióstr Elżbietanek został zamknięty. Pozostałe dwie siostry (s. Maria i s. Brygida) zostały przeniesione do innych oddziałów zakonnych.

Dom Zgromadzenia w naszej parafii został  założony w 1865 r – dom pod wezwaniem św. Antoniego
Wałbrzych, ul. Moniuszki 19.

W domu pod wezwaniem Św. Antoniego (przy naszej parafii) w ostatnich latach jego funkcjonowania pełniły służbę:

  • siostra Maria Cyryla – sprawująca  posługę przełożonej,

  • siostra Brygida – sprawująca posługę w zakrystii:

Na początku 2022r odeszły do Domu Pana:

  • siostra Maria Martyna (2022r) – przez 26 lat posługiwała w kancelarii parafialnej,
  • siostra Maria Kamila – przez 40 lat katechizowała najmłodsze dzieci w parafii,
  • siostra Maria Róża (2022) – przez 20 lat pełniła różne funkcje we wspólnocie, między innymi służąc chorym.

Misja sióstr Elżbietanek

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety kojarzone jest przede wszystkim z opieką nad chorymi, ubogimi i cierpiącymi. Założycielki ograniczyły pierwotnie tę opiekę do ludzi pozostających w swoich własnych domach. Z czasem jednak zaczęły powstawać liczne szpitale, gdzie trafiali chorzy nie mający warunków, by powrócić do zdrowia we własnych domach, czy też wymagający specjalistycznej pomocy i stałej pomocy medycznej. Obecnie w Prowincji Wrocławskiej prowadzonych jest kilka domów, w których otacza się opieką ludzi chorych, ale również starszych, którzy nie mogą liczyć na wsparcie swoich najbliższych.

Do różnych zadań podejmowanych przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, od czasu zakończenia II wojny światowej, dołączyła katechizacja parafialna, a obecnie szkolna.

Siostry posługują w Polsce, Norwegii, Szwecji, Danii, w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech i w Ziemi Świętej.

Ponadto zgromadzenie podjęło działalność misyjną w Ameryce Południowej (Brazylia, Boliwia, Paragwaj), w krajach byłego ZSRR (Rosja, Litwa, Ukraina, Kazachstan, Gruzja) oraz Afryce (Tanzania).

Życie codzienne sióstr to modlitwa i praca. Wszystkie prace siostry zanurzają w miłości Pana Boga.  Opatrzności Bożej powierzają troski każdego dnia.

Siostry modlą się za wszystkich, których spotykały, spotykają i kiedykolwiek spotkają w życiu codziennym.

Siostry Elżbietanki ufają, że znajdą się ofiarne serca wśród młodych dziewcząt, które zechcą podjąć Chrystusowe zawołanie: “Pójdź za Mną” i zostaną siostrą Elżbietanką.