Siostry Zakonne

Siostry zakonne w parafii

SIOSTRY ELŻBIETANKI (CSSE)
Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety
(Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth)

Przełożona Generalna: M. Samuela WERBIŃSKA
Przełożona Prowincjalna Prowincji Wrocławskiej: S. Paula MARCINOWSKA

Dom zgromadzenia w naszej parafii:
Założony w 1865 r – dom pod wezwaniem św. Antoniego
Wałbrzych, ul. Moniuszki 19
tel. 748424620

Posługa: ambulatoryjna pielęgnacja chorych, katechizacja, praca w kancelarii parafialnej.

W domu pod wezwaniem Św. Antoniego (przy naszej parafii) rezydują:

– siostra Maria Adriana – katechetka, obecnie kancelistka
– siostra Maria Kornelia – zakrystianka

Nie posiadasz odpowiedniej wtyczki

oraz siostry emerytki:
– siostra Maria Martyna
– siostra Maria Kamila
– siostra Maria Róża

Misja sióstr Elżbietanek
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety kojarzone jest przede wszystkim z opieką nad chorymi, ubogimi i cierpiącymi. Założycielki ograniczyły pierwotnie tę opiekę do ludzi pozostających w swoich własnych domach. Z czasem jednak zaczęły powstawać liczne szpitale, gdzie trafiali chorzy nie mający warunków, by powrócić do zdrowia we własnych domach, czy też wymagający specjalistycznej pomocy i stałej pomocy medycznej. Obecnie w Prowincji Wrocławskiej prowadzonych jest kilka domów, w których otacza się opieką ludzi chorych, ale również starszych, którzy nie mogą liczyć na wsparcie swoich najbliższych.

Do różnych zadań podejmowanych przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, od czasu zakończenia II wojny światowej, dołączyła katechizacja parafialna, a obecnie szkolna.

 

WordPress Lightbox Plugin